Norinčiuosius tapti Pal. Jurgio Matulaičio misijos nariais kviečiame į raštinę registruotis. Nėra svarbi jūsų nei materialinė, nei šeimyninė padėtis, nei statusas šioje šalyje, svarbus noras įsijungti į Misijos bendruomenę. Kviečiame!

Misijos raštinė PLC dirba kasdien nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. Tel. pasiteirauti: 630-257-5613.

Daina Čyvienė
Misijos Administratorė

Kun. Algis Baniulis
Kapelionas

(630) 257-5613
matulaitismission@gmail.com

Registracijos Anketa


Adobe PDF
Word DOC