Misijos naujienos • Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos Choro KalĖdinis Koncertas

  Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos Choro KalĖdinis Koncertas

  DALYVAUJA: VAIKŲ CHORAS “VYTURYS” IR SOLISTAI! BILIETAI: Gaunami Misijos prieangyje prieš ir po 11 val. ryto šv. Mišių kiekvieną sekmadienį ir prieš koncertą.
 • ADVENTO vakaras

  ADVENTO vakaras

  Sukvieskite šeimos narius ar pakvieskite savo draugus, ar kelias šeimas; praleiskime kartu valandėlę susikaupę ir dėmesį sutelkę...
 • Kviečiame patarnautojus

  Kviečiame patarnautojus

  Lapkričio 21 d., penktadienį, 6:00 val.v. rengiamas visų šv. Mišių patarnautojų susibūrimas kambaryje „Pas prelatą“ (prie zakristijos)...

daugiau >


Kas mes esame?

Pal. Jurgio Matulaičio Misija rūpinasi jos narių religinėmis reikmėmis bei dvasiniu ugdymu.

Lietuvių kalba skelbia Kristaus Evangeliją, puoselėja lietuviškas religines tradicijas ir papročius, taip pat katalikiškai auklėja jaunimą lietuviškoje aplinkoje.

Mūsų Kunigas
Kun. Algis Baniulis

Mūsų Seselės
Ses. Laimutė Kabišaitytė ir Judita Zabitaitė

MIŠIŲ IR PAMALDŲ VALANDOS

Visos mišios laikomos lietuvių kalba. Vaikų mišios vyksta 9:00 val. ryto kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį.

Sekmadieniais
9:00 v.r.
11:00 v.r.
6:00 v.v.

Šeštadieniais ir Šiokadieniais
8:00 v.r.Prisijunkite prie misijos veiklos!